מהן רשומות ה-SRV DNS שעושות שימוש בתצורה פשוטה?

מהן רשומות ה-SRV DNS שעושות שימוש בתצורה פשוטה?

מהן התצורה הפשוטה DNS רשומות SRV עבור Cisco Jabber IM?


פתרון

ראה את התצורה הפשוטה DNS רשומות SRV להלן:

Messenger (Connect) = _xmpp-client._tcp cisco.com
CUP = _cuplogin. _tcp cisco.com
מCUCM = _cisco-טלפון tftp._tcp. cisco.com _cisco-טלפון
http._tcp. cisco.com _sip מinternal.cisco.com. _tcp
_sip external.cisco.com = _ciscowtp _tcp cisco.com _ciscowtp. _tcp jabber.com (חשבונות חינם) _ciscowtp. _tcp webex.com (חשבונות ששולמו)

האם המאמר הזה הועיל לך?