Koji su DNS SRV zapisi koje Jabber koristi za jednostavnu konfiguraciju?

Koji su DNS SRV zapisi koje Jabber koristi za jednostavnu konfiguraciju?

Koji su jednostavni Configuration DNS SRV zapisi za Cisco Jabber IM?


Rješenje

Pogledajte jednostavne konfiguracije DNS SRV zapisi u nastavku:

Messenger (Connect) = _xmpp-client._tcp. cisco.com
Cup = _cuplogin. _ TCP. cisco.com
cucm = _cisco-telefon-tftp._tcp. cisco.com _cisco-telefon-http._tcp. cisco.com
vcs = _sip. _ tcp. internal.cisco.com _sip. _ TCP. external.cisco.com
Jabber video za TelePresence = _ciscowtp. _ TCP. cisco.com _ciscowtp. _ TCP. jabber.com (slobodan računi) _ciscowtp. _ TCP. webex.com (plaćeni računi)

Je li taj članak bio koristan?