Koji su DNS srv zapisi koje jabber koristi za jednostavnu konfiguraciju?

Koji su DNS srv zapisi koje jabber koristi za jednostavnu konfiguraciju?

Koje su jednostavne konfiguracije DNS srv zapisa za Cisco Jabber IM?


Rješenje

pogledajte jednostavnu konfiguraciju DNS srv zapisa u nastavku:

Messenger (Connect) = _xmpp-client._tcp. cisco.com
CUP = _cuplogin. _ tcp. cisco.com
CUCM = _cisco-telefon-tftp._tcp. cisco.com _cisco-telefon-http._tcp. cisco.com
vcs = _sip. _ tcp. internal.cisco.com _sip. _ tcp. external.cisco.com
Jabber Video for TelePresence = _ciscowtp. _ TCP. cisco.com _ciscowtp. _ TCP. jabber.com (besplatni računi) _ciscowtp. _ TCP. Webex.com (plaćeni računi)

Je li taj članak bio koristan?