אין אפשרות להתחיל / להצטרף לפגישה כאשר מחובר ל - Proxy בדפדפן Safari

כיצד אוכל להשבית שרת Proxy בדפדפן Safari?

מהם השלבים לעקיפת שרת Proxy בספארי?

אין אפשרות להתחיל / להצטרף לפגישה כאשר אתה מחובר דרך שרת Proxy ב - Safari.

תלוי בחיבור, בעת התחלת פגישה, אם מחובר באמצעות שרת Proxy.פתרון:

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית או לעקוף את שרת ה - Proxy בדפדפן Safari:

  1. מתחת לתפריט Safari (הממוקם בניווט העליון), עבור אל העדפות.
  2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
  3. ליד שרת פרוקסי, לחץ על הלחצן שנה הגדרות.
  4. בחר פרוטוקול להגדרת התיבה, ודא שכל האפשרויות לא מסומנות.
  5. לחץ על אישור.
  6. סגור את חלון הרשת ואת החלון המתקדם.

נסה להתחיל או להצטרף לפגישה שוב.

האם המאמר הזה הועיל לך?