Nije moguće pokrenuti / pridružiti se sastanku kada ste povezani sa proxy serverom na Safari pregledaču

Kako da onemogućim Proxy server u safari pregledaču?

Koji su koraci za zaobilaženje proxy servera u Safariju?

Nije moguće pokrenuti /pridružiti se sastanku kada ste povezani preko proxy servera u safariju.

Zastaje pri povezivanju, tokom započinjanja sastanka, ako je povezan preko proxy servera.Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste onemogućili ili zaobišli proxy server u Safari pregledaču:

  1. U meniju Safari (koji se nalazi u gornjoj navigaciji) idite na opciju " Željene postavke".
  2. Kliknite na karticu Privatnost.
  3. Pored proksije kliknitena dugme Promeni postavke .
  4. U okviru Izaberite protokol za konfigurisanje uverite se da su sve opcije neproverene .
  5. Kliknite na U redu.
  6. Zatvorite prozor Mreža i prozor "Više opcija".

Pokušajte ponovo da započnete sastanak ili da se pridružite sastanku.

Da li je ovaj članak bio koristan?