בעיות בתכונה ' שיחה ' בCisco Jabber

בעיות בתכונה ' שיחה ' ב-Cisco Jabber.

התכונות הקוראות שלי אינן פועלות כראוי.

 

ייתכן שתראה בעיות באמצעות Cisco Jabber for Android תכונות התקשרות אם תגדיר את יישום הטלפון המקורי לשיגור כברירת מחדל.

כדי להימנע מבעיות אלה:

  1. ממסך הבית אנדרואיד שלך, הקש על הגדרות.
  2. הקש על יישומים או על ניהול אפליקציות.
  3. לסחוב שמאלה כדי לפרט את כל היישומים המותקנים.
  4. גלול למטה והקש על סמל יישום הטלפון.
  5. ודא שהפעלה כברירת מחדל מוגדרת כבוטלת.

האם המאמר הועיל לך?