Problemy z funkcjami połączeń w aplikacji Cisco Jabber

Problemy z funkcjami połączeń w aplikacji Cisco Jabber.

Moje funkcje połączeń nie działają prawidłowo.

 

Problemy z funkcjami połączeń aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android mogą występować, jeśli jest ustawione domyślne uruchamianie rodzimej aplikacji telefonu.

Aby uniknąć następujących problemów:

  1. Na ekranie głównym systemu Android dotknij opcji Ustawienia.
  2. Stuknij polecenie Aplikacje lub Zarządzanie aplikacjami.
  3. Przesuń w lewo, aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych aplikacji.
  4. Przewiń w dół i dotknij ikony aplikacji Telefon.
  5. Upewnij się, że opcja Uruchamianie domyślne jest wyłączona.

Czy ten artykuł był pomocny?