Problemi sa funkcijom poziva u programu Cisco Jabber

Problemi sa funkcijom poziva u Cisco Jabber.

Funkcije pozivanja ne funkcionišu ispravno.

 

Možda ćete videti probleme sa Cisco Jabber-om za Android funkcije pozivanja ako podesite da se aplikacija za donje telefone podrazumevano pokreće.

Da biste izbegli ove probleme:

  1. Na početnom ekranu androida dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite aplikacije ili upravljanje aplikacijom.
  3. Brzo prevucite nalevo da biste nabrajali sve instalirane aplikacije.
  4. Pomerite se nadole i dodirnite ikonu aplikacije "Telefon".
  5. Uverite se da je pokretanje po podrazumevanoj vrednosti podešeno.

Da li je ovaj članak bio koristan?