אין אפשרות לבצע שיחות VoIP ברשת הסלולרית ממכשירים אנדרואיד

אין אפשרות לבצע שיחות VoIP ברשת הסלולרית במכשירים אנדרואיד

נושא זה חל על לקוח Cisco Jabber for Android. אם אין באפשרותך לבצע שיחות VoIP באמצעות רשת סלולרית:

  • בדוק את אות הרשת. אות חלש מונע שיחות יוצאות.
  • הפוך את ההגדרה הצג את מזהה המתקשר שלי לזמין בטלפון. כדי לבצע פעולה זו מיישום הטלפון אנדרואיד, הקש על תפריט > הגדרות שיחה > הגדרות נוספות > מזהה שיחה ובדוק אם האפשרות מזהה מתקשר מופעלת.

האם המאמר הזה הועיל לך?