Kan ikke foreta VoIP-anrop på mobil nettverk fra Android-enheter

Kan ikke foreta VoIP-anrop på mobil nettverk på Android-enheter

Dette emnet gjelder for Cisco Jabber for Android-klienten. Hvis du ikke kan foreta VoIP-anrop via mobil nettverk:

  • Kontroller nettverks signalet. Et svakt signal hindrer utgående anrop.
  • Aktiver innstillingen Vis min anroper-ID på telefonen. Hvis du vil gjøre dette fra Android-telefon-appen, trykker du på meny > samtale innstillinger > ekstra innstillinger > Anrops-ID , og kontrollerer om anrops-id-valget er aktivert.

Var denne artikkelen nyttig?