כיצד ניתן לנקות את המטמון עבור פגישות Cisco Webex ב- Windows?

כיצד ניתן לנקות את המטמון עבור פגישות Cisco Webex ב- Windows?

כיצד אוכל לנקות את מטמון פגישות Webex במערכת ההפעלה Windows?

כיצד ניתן למחוק את המטמון של פגישות Cisco Webex עבור Windows?

כדי לנקות את המטמון עבור פגישות Cisco Webex ב- Windows:

Windows

  1. צא מהיישום 'פגישות Webex' של Cisco.
  2. הקש Ctrl + Alt + Del בלוח המקשים ולאחר מכן בחר מנהלהמשימות.
  3. תחת הכרטיסייה יישומים , בחר שירותCisco Webex ולאחר מכן לחץ על לחצן סיים משימה .
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן Windows (התחל) ובחר הפעלה .בתיבת הטקסט פתח את , הזן %USERPROFILE%\AppData\Local\WebEx\wbxcache
  5. מחק את כל הנתונים בתיקיית wbxcache .

האם המאמר הזה הועיל לך?