כיצד למצוא את מזהה אשכול אתר Webex שלך ב-Control Hub

אתר Webex מוקצה לאשכול כאשר הוא נוצר לראשונה ויקבל עדכונים בהתבסס על האשכול שהוא מופעל. באפשרותך להפנות את שם האשכול בדף מצב השירות הגלובלי של Webex כדי לקבוע מתי האתר שלך יקבל שדרוגים או אם האשכול שלך נתקל בהפסקה.

השתמש בשם האשכול שלך בעת הפניה לדף לוח השנה של מצב השירות הגלובלי של Webex.

פעל לפי השלבים הבאים כדי למצוא את שם האשכול שלך:

  1. התחבר אל Control Hub.
  2. בלוח הניווט הימני, עבור אל שירותים > פגישה.
  3. לחץ על שם אתר Webex שלך ברשימת האתרים. לחץ הגדרות.
  4. תחת פרטי האתר , לחץ על פרטי האתר.
    WBX9000035441.png
  5. שם אשכול האתר יוצג בסעיף פרטי האתר .
האם המאמר הועיל לך?