Jak znaleźć identyfikator klastra witryny Webex w Control Hub

Witryna Webex jest przypisana do klastra po jego utworzeniu i będzie otrzymywać aktualizacje na podstawie klastra, na którym jest. Możesz odwołać się do nazwy klastra na stronie Stan usługi globalnej Webex, aby określić, kiedy witryna otrzyma aktualizacje lub jeśli klaster ma awarię.

Użyj nazwy klastra podczas nawiązywania do strony Globalny kalendarz stanu usługi Webex.

Wykonaj następujące czynności, aby znaleźć nazwę klastra:

  1. Zaloguj się do Control Hub.
  2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie przejdź do sekcji Usługi > Spotkanie.
  3. Kliknij nazwę witryny Webex na liście Witryny. Kliknij Ustawienia.
  4. W obszarze Informacje o witrynie kliknij Szczegóły informacji o witrynie.
    WBX9000035441.png
  5. Nazwa klastra witryny będzie widoczna w sekcji Szczegóły witryny.
Czy ten artykuł był pomocny?