Så här hittar du ditt kluster-ID för Webex-webbplats i Control Hub

En Webex-webbplats tilldelas ett kluster när det först skapas och kommer att få uppdateringar baserat på det kluster det är på. Du kan hänvisa klusternamnet på sidan Webex Global Service Status för att avgöra när din webbplats kommer att få uppgraderingar eller om ditt kluster upplever ett avbrott.

Använd ditt klusternamn när du hänvisar till sidan för Webex globala tjänstens statuskalender.

Följ dessa steg för att hitta ditt klusternamn:

  1. Logga in på Control Hub.
  2. Gå till Tjänster > Möte i navigeringspanelen till vänster.
  3. Klicka på ditt Webex-webbplatsnamn i listan Webbplatser. Klicka på Inställningar.
  4. Under Webbplatsinfo klicka på Webbplatsinfo.
    WBX9000035441.png
  5. Namnet på webbplatsens kluster visas i avsnittet Webbplatsinformation.
Var den här artikeln användbar?