Kontrollera vilket kluster din Webbplats för Cisco Webex Meetings är i Control Hub

Du kan ta reda på vilket kluster din Webex-webbplats finns på så att du kan kontrollera när du kommer att få uppdateringar och nya funktioner.

Kontrollera vilket kluster din Webbplats för Cisco Webex Meetings finns i Control Hub.

Webex-webbplatser tilldelas ett kluster när de skapas för första gången och får uppdateringar baserat på vilket kluster de använder.
Du kan kontrollera när ditt kluster är schemalagt till en uppdatering .https://status.webex.com

Kontrollera klustret som din Webbplats för Cisco Webex Meetings är i Control Hub:

  1. Logga in på Control Hub: https://admin.webex.com.
  2. Gå till Tjänster och välj Webbplatser underMöte.
  3. Välj Webex-webbplatsen som ska känna till klusterinformationen och klicka på Konfigurera webbplats.
  4. Under Allmänna inställningar väljer duWebbplatsinformation.
Markera fliken Kluster.
Bild tillagd av användare
Var den här artikeln användbar?