Ako nájsť ID klastra webov Webex v Control Hub

Stránka Webex je pri prvom vytvorení priradená ku klastru a bude dostávať aktualizácie na základe klastra, v ktorom sa nachádza. Na názov klastra sa môžete odvolať na stránku stavu globálnej služby Webex, aby ste určili, kedy vaša lokalita dostane aktualizácie alebo či váš klaster má výpadok.

Pri odkazovaní použite názov klastra Globálny kalendár stavu služby Webex stránku.

Ak chcete nájsť názov klastra, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prihláste sa do Control Hub.
  2. Na ľavom navigačnom paneli prejdite na Služby > Stretnutie.
  3. Kliknite na názov svojej lokality Webex v zozname Lokality. Kliknite Nastavenie.
  4. Pod Informácie o lokalite kliknite Podrobnosti o stránke.
    WBX9000035441.png
  5. Názov klastra lokality sa zobrazí v Podrobnosti o lokalite oddiele.

Bol tento článok užitočný?