לא ניתן לשנות את הפרטים לפגישות שאנשים אחרים הזמינו אותך אליהן.

כמו כן, ניתן לשנות פגישות שנקבעו רק באפליקציית Webex.לא ניתן לשנות פגישות מתוזמנות מאתר Webex דרך אפליקציית Webex.

1

לך למפגשיםפגישות.

2

לחץ לחיצה כפולה על הפגישה ביומן שלך כדי לפתוח את פרטי הפגישה.


 

אפשר גם ללחוץ על הפגישה וללחוץ על עריכהערוך.

3

ערוך את פרטי הפגישה, כגון התאריך או השעה ולאחר מכן לחץ על עדכן.

4

אם הוספת או הסרת משתתפים, יש לבחור אם ברצונך לשלוח את ההזמנה המעודכנת לפגישה לכל המשתתפים, רק את המשתתפים הנוספים, או לא לשלוח הזמנה מעודכנת.

אם לא הוספת או הסרת משתתפים, נשלח הזמנה מעודכנת לפגישה לכל המשתתפים.

1

לך למפגשים פגישות.

2

יש להקיש על הפגישה ביומן כדי לפתוח את פרטי הפגישה ולאחר מכן להקיש על עריכהערוך.

3

ערוך את פרטי הפגישה, כגון התאריך, השעה או הוספה או הסרה של משתתפים, ולאחר מכן הקש על עדכן.