כדי להתחיל את שיחת הוועידה, פשוט בחר אחת מהשיטות הבאות:

  • במהלך שיחה-המר את השיחה לשיחת ועידה על-ידי לחיצה על לחצן יותר ברצועת הבקרה של השיחה ולאחר מכן בחר באפשרות שיחת הוועידה .

  • מכותרת עליונה של קבוצה-רחף מעל כותרת עליונה של קבוצה ולחץ על הלחצן ' שיחה ' כדי להתחיל שיחת ועידה עם כל אנשי הקשר הזמינים בקבוצה זו.

  • מתוך בחירת אנשי קשר מרובים-בחר את אנשי הקשר שברצונך לבצע בשיחת הוועידה ולחץ על לחצן השיחה המופיע כאשר אתה מרחף מעל אחד מאנשי הקשר שנבחרו.

ניתן להוסיף אנשי קשר לשיחת ועידה באופן הבא:

  • חפש אנשי קשר בשדה ' הוספת משתתפים '.

  • גרור אנשי קשר מהכרטיסיה אנשי קשר ושחרר אותם לתוך חלון שיחת הוועידה.