Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, po prostu wybierz jedną z tych metod:

  • W trakcie połączenia — połączenie można przekształcić w połączenie konferencyjne, klikając przycisk Więcej na pasku sterowania połączeniami, a następnie wybierając opcję Połączenie konferencyjne.

  • Z nagłówka grupy — umieść wskaźnik myszy nad nagłówkiem grupy i kliknij przycisk połączenia, aby rozpocząć połączenie konferencyjne ze wszystkimi dostępnymi kontaktami należącymi do tej grupy.

  • Z zaznaczenia wielu kontaktów — zaznacz kontakty mające uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym i kliknij przycisk połączenia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy nad dowolnym z zaznaczonych kontaktów.

Kontakty można dodawać do połączenia konferencyjnego w następujący sposób:

  • Wyszukaj kontakty w polu Dodaj uczestników.

  • Przeciągnij kontakty z karty Kontakty i upuść je w oknie połączenia konferencyjnego.