Starta konferenssamtalet med hjälp av någon av dessa metoder:

  • I ett samtal – omvandla samtalet till ett konferenssamtal genom att klicka på knappen Mer i samtalskontrollen och sedan välja alternativet Konferenssamtal.

  • Från grupprubriken – håll muspekaren över en grupprubrik och klicka på samtalsknappen för att starta ett konferenssamtal med alla tillgängliga kontakter i gruppen.

  • Från flera valda kontakter – välj kontakterna som du vill inkludera i ditt konferenssamtal och klicka på samtalsknappen som visas när du håller muspekaren över någon av de valda kontakterna.

Du kan lägga till kontakter i ett konferenssamtal på följande sätt:

  • Sök efter kontakter i fältet Lägg till deltagare.

  • Dra kontakter från fliken Kontakter och släpp dem i fönstret konferenssamtal.