1

עבור פגישה, לחץ על הצג שורת תפריטים > פגישה > הגדרות פגישה.

2

עבור וובינר, לחץ על הצג שורת תפריטים > וובינר > הגדרות וובינר.

3

עבור הגדרות שמע, לחץ על שמעולאחר מכן בחר בתיבת הסימון לצד ההגדרה הרצויה.


 

חלק מתיבות הסימון מסומנות כברירת מחדל ולא ניתן לשנותן.

 • רמקול – ניתן לבחור את אפשרות הרמקול מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לבדוק את הרמקול.


   

  למידע נוסף על כוונון הרמקול והמיקרופון, ראה כוונון עוצמת הקול של המיקרופון והרמקולים של המחשב בפגישה ב-Webex.


   

  למידע נוסף על בדיקת הרמקול והמיקרופון, ראה בדיקת הרמקול והמיקרופון בפגישות ב-Webex.

 • מיקרופון – בחר באפשרות המיקרופון מהתפריט הנפתח ולאחר מכן בדוק את המיקרופון.

 • כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי – אם אפשרות זו נבחרת, היא מגבירה או מחלישה באופן אוטומטי את עוצמת הקול של הרמקול והמיקרופון.

 • בטל את ההשתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש רווח - אם אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לבטל השתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש הרווח לחוץ. למידע נוסף על השתקה או ביטול השתקה של עצמך, ראה השתקה או ביטול השתקה ב-Webex meetings Suite.


   

  שחרר את מקש הרווח כדי לחזור להשתקה.

 • סנכרן את מצב לחצן ההשתקה במכשיר המיקרופון – אם תשתיק את עצמך במכשיר אחר, זה ישתקף בפגישה.

 • אפשרויות שמע חכם של Webex:

  הסרת רעש - הסרת כל רעשי הרקע.

  בצע מיטוב לקול שלי - הסרת כל רעשי הרקע והדיבורים ברקע.

  בצע מיטוב לכל הקולות – הסרת כל רעשי הרקע ושיפור כל הקולות בקרבת מקום.

  מצב מוזיקה - אנשים אחרים שומעים את הקול המקורי כשאתה מנגן בכלי נגינה או שר. לקבלת מידע נוסף על מצב מוזיקה, ראה הפעלת מצב מוזיקה ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars.

1

לחץ על Webex Meetings.

2

בתפריט הנפתח, לחץ על הגדרות פגישה.

3

לחץ על שמע ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון לצד ההגדרה הרצויה.


 

חלק מתיבות הסימון מסומנות כברירת מחדל ולא ניתן לכוונן אותן.

 • רמקול – ניתן לבחור את אפשרות הרמקול מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לבדוק את הרמקול.


   

  למידע נוסף על כוונון הרמקול והמיקרופון, ראה כוונון עוצמת הקול של המיקרופון והרמקולים של המחשב בפגישה ב-Webex.


   

  למידע נוסף על בדיקת הרמקול והמיקרופון, ראה בדיקת הרמקול והמיקרופון בפגישות ב-Webex.

 • מיקרופון - בחר באפשרות המיקרופון שלך מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן בדוק את המיקרופון.

 • כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי – אם אפשרות זו נבחרת, היא מגבירה או מחלישה באופן אוטומטי את עוצמת הקול של הרמקול והמיקרופון.

 • בטל את ההשתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש רווח - אם אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לבטל השתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש הרווח לחוץ. למידע נוסף על השתקה או ביטול השתקה של עצמך, ראה השתקה או ביטול השתקה ב-Webex meetings Suite.

   

  שחרר את מקש הרווח כדי לחזור להשתקה.

 • סנכרן את מצב לחצן ההשתקה במכשיר המיקרופון – אם תשתיק את עצמך במכשיר אחר, זה ישתקף בפגישה.
 • אפשרויות שמע חכם של Webex:

  הסרת רעש - הסרת כל רעשי הרקע.

  בצע מיטוב לקול שלי - הסרת כל רעשי הרקע והדיבורים ברקע.

  בצע מיטוב לכל הקולות – הסרת כל רעשי הרקע ושיפור כל הקולות בקרבת מקום.

  מצב מוזיקה - אנשים אחרים שומעים את הקול המקורי כשאתה מנגן בכלי נגינה או שר. לקבלת מידע נוסף על מצב מוזיקה, ראה הפעלת מצב מוזיקה ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars.