1

För ett möte klickar du på Visa menyraden >möte > Inställningar för möte.

2

Om du vill ha ett webbsing?ge klickar du p? Visa menyrad > webbs?> webbs?barinst?llningar.

3

För ljudinställningar klickar du Ljud och markerar sedan kryssrutan bredvid den inställning du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte ändras.

 • Högtalare– Du kan välja högtalaralternativ i rullgardingsmenyn och sedan testa dina högtalare.


   

  För mer information om att justera din högtalare och din mikrofonenhet, se Justera datorns mikrofon- och högtalarvolym i ett Webex-möte.


   

  För mer information om att testa dina högtalare och din mikrofon, se Testa dina högtalare och din mikrofon i Webex-möten.

 • Mikrofon—Välj mikrofonalternativ i rullgardin och testa sedan din mikrofon.

 • Justera volymen automatiskt– När detta markeras ökar eller sänks volymen för högtalare och mikrofon automatiskt.

 • Slå på ljudet tillfälligt genom att hålla blankstegstangenten– Om detta alternativ är markerat kan du tillfälligt slå på ljudet för dig själv genom att hålla ned blankstegstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på ditt ljud finns i Stänga av eller slå på ljud i Webex Meetings suite.


   

  Släpp blankstegstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Status för ljudavstängning på mikrofonenhet– Om du stänger av ditt ljud på en annan enhet syns det i mötet.

 • Alternativ för Webex smart ljud:

  Borttagning avstörande ljud – tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst– tar bort allt bakgrundsljud och allt bakgrundsmeddelande.

  Optimera för alla störandeljud—Tar bort allt bakgrundsljud och ökar alla störande ljud i närheten.

  Musikläge– andra hör originalljudet när du spelar ett instrument eller en sing. För mer information om musikläge, se Aktivera musikläge i Webex Meetings och Webex webbsinglar.

1

Klicka Webex Meetings.

2

I rullgardingsmenyn klickar du på Mötesinställningar.

3

Klicka Ljud och markera sedan kryssrutan bredvid inställningen du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte justeras.

 • Högtalare– Du kan välja högtalaralternativ i rullgardgardet och sedan testa dina högtalare.


   

  För mer information om att justera din högtalare och din mikrofonenhet, se Justera datorns mikrofon- och högtalarvolym i ett Webex-möte.


   

  För mer information om att testa dina högtalare och din mikrofon, se Testa dina högtalare och din mikrofon i Webex-möten.

 • Mikrofon— Välj mikrofonalternativ i rullgardin och testa sedan din mikrofon.

 • Justera volymen automatiskt– När detta markeras ökar eller sänks volymen för högtalare och mikrofon automatiskt.

 • Slå på ljudet tillfälligt genom att hålla ned Blanksteg– När detta är markerat kan du tillfälligt slå på ljudet för dig själv genom att hålla ned blankstegstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på ditt ljud finns i Stänga av eller slå på ljud i Webex Meetings suite.

   

  Släpp blankstegstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Status för ljudavstängning på mikrofonenhet– Om du stänger av ditt ljud på en annan enhet syns det i mötet.
 • Alternativ för Webex smart ljud:

  Borttagning avstörande ljud – tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst– tar bort allt bakgrundsljud och allt bakgrundsmeddelande.

  Optimera för alla störandeljud—Tar bort allt bakgrundsljud och ökar alla störande ljud i närheten.

  Musikläge– andra hör originalljudet när du spelar ett instrument eller en sing. För mer information om musikläge, se Aktivera musikläge i Webex-möten och Webex Webinars.