מצא את מפתח המארח באתר Webex שלך

מאתרהאינטרנט של Cisco , בחר פגישות ולאחר מכן לחץ על כותרת הפגישה שאתה מארח.

באפשרותך לראות את מפתח המארח במקטע פרטי פגישה בפרטי הפגישה.

אם תעתיק את טבלאות הפגישה על-ידי לחיצה על סמל העתקה , המפתח Host לא יועתק.

מצא את מפתח המארח ב- Microsoft Outlook

1

מלוח השנה שלך ב- Microsoft Outlook, פתח את הפגישה שתזמנת באמצעות מתזמן Webex .


 

פגישות בלוח השנה של Microsoft Outlook שלא תוזמנו באמצעות מתזמן Webex Scheduler לא יכללו מידע זה.

2

במקטע Webex ברצועת הכלים, לחץ על מידעמארח.

3

לחץ על אישור כדי לסגור את התיבה.

באפשרותך גם לפתוח את פרטי הפגישה באתר Webex שלך על-ידי לחיצה על הקישור בתחתית פרטי הפגישה.