Pronađite ključ domaćina za zakazani sastanak

Pronađite ključ domaćina na svomWebex lokacija

1

Od vašegWebex lokacijaizaberite Kalendar, a zatim kliknite na naziv sastanka koji organizujete.

Ključ domaćina možete da vidite u odeljku Informacije o sastanku u odeljku sa detaljima sastanka.

Ako kopirate tabele sastanaka klikom na ikonu Kopiraj, ključ domaćina neće biti kopiran.

Pronađite ključ domaćina u Microsoft Outlook-u

1

U Microsoft Outlook kalendaru otvorite sastanak koji ste zakazali pomoćuWebexRaspored.


 

Sastanci u Microsoft Outlook kalendaru koje niste zakazali saWebexRaspoređivač nema ove informacije.

2

Izaberite Webex postavke.

3

Na tabli Cisco Webex Scheduler izaberite Napredno podešavanje.

Ključ domaćina se pojavljuje u odjeljku Informacije o domaćinu.