Hitta information värdnyckel ett schemalagt möte

Hitta värdnyckel på dinWebex-webbplats

1

Från dinWebex-webbplatsväljer du Kalender och klickar sedan på rubriken för det möte som du är värd för.

Du kan värdnyckel mötet i avsnittet Mötesinformation i mötesinformationen.

Om du kopierar mötestabellerna genom att klicka på ikonen Kopiera värdnyckel kopieras inte mötet.

Hitta e värdnyckel i Microsoft Outlook

1

Öppna mötet som du har schemalagt med hjälp av dialogrutan Microsoft OutlookWebexScheduler.


 

Möten i din Microsoft Outlook-kalender som du inte schemalägger medWebexSchemaläggaren har inte den här informationen.

2

Välj Webex-inställningar.

3

I panelen Cisco Webex Meetings för Google avancerade inställningar.

Din värdnyckel i avsnittet värdinformation .