Finn vertsnøkkelen for et planlagt møte

Finn vertsnøkkelen på dinWebex-nettsted

1

Fra dinWebex-nettsted, velg Kalender og klikk deretter på tittelen på møtet du er vert for.

Du kan se vertsnøkkelen i delen Møteinformasjon i møtedetaljene.

Hvis du kopierer møtetabellene ved å klikke på Kopiér-ikonet, blir ikke vertsnøkkelen kopiert.

Finn vertsnøkkelen i Microsoft Outlook

1

Fra Microsoft Outlook-kalenderen åpner du møtet du har planlagt ved hjelp avWebexPlanlegger.


 

Møter i Microsoft Outlook-kalenderen din som du ikke har planlagt medWebexPlanlegger har ikke denne informasjonen.

2

Velg Webex-innstillinger.

3

I panelet Cisco Webex Scheduler velger du Avanserte innstillinger.

Vertsnøkkelen vises i delen Vertsinformasjon.