הודעות דוא"ל תזכורות אינן זמינות כעת עבור משתמשי Webex Meetings .

1

היכנס ל-Control Hub .

2

עבור אל משתמשים.

3

בחר אדם עם הסטטוס הזמנה ממתינה, ולאחר מכן בחר פעולות > > שלח מחדש הזמנה.

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת הווידאו הזו כיצד לשלוח מחדש דוא"ל של הזמנה מ-Control Hub.