הודעות דוא"ל של תזכורות אינן זמינות כעת עבור משתמשי Cisco Webex Meetings .

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים, סנן את העמודה מצב כדי להציג אנשים במצב הזמנה ממתינה.

2

תחת פעולות, עבור אדם במצב הזמנה ממתינה, בחר עוד > שלח את ההזמנה מחדש.