Wiadomości e-mail z przypomnieniem nie są obecnie dostępne dla użytkowników aplikacji Webex Meetings .

1

Zaloguj się do Control Hub .

2

Przejdź do Użytkownicy , a następnie odfiltruj Stan kolumna, aby wyświetlić osoby z Invite Pending stan.

3

Wybierz osobę ze statusem Invite Pending, a następnie wybierz Działania > > Wyślij ponownie zaproszenie .


 
Nie możesz ponownie wysłać wiadomości e-mail z zaproszeniem, jeśli Automatyczne wiadomości e-mail aktywacyjne jest już wyłączony w Twoim Ustawienia organizacji .