Wiadomości e-mail z przypomnieniami nie są obecnie dostępne dla użytkowników Cisco Webex Meetings.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy, filtruj kolumnę Stan, aby wyświetlić osoby ze stanem Oczekiwanie na zaproszenie.

2

W obszarze Akcjedla osoby ze stanem Oczekiwanie na zaproszenie wybierz więcej > Wyślij ponownie zaproszenie.