E-postpåminnelser är för närvarande inte tillgängliga för Cisco Webex Meetings användare.

1

Från kund visningen i https://admin.webex.comgår du till användare, filtrera status kolumnen för att Visa personer med en inbjudan väntar .

2

Under åtgärder, för en person som har en inbjudan väntande status, väljer du fler > Skicka inbjudan igen.