לפני שתתחיל

מנהל המערכת הפעיל פריצה עבורך.

1

עבור אל https://settings.webex.com, בחר Webex Calling.

2

מפורטל משתמשי השיחות, עבור אל הגדרות שיחה ובחר תכונות נוספות.

3

עבור אל פריצה והפעל את הלחצן הדו-מצבי אם לא אכפת לך שאחרים יכנסו לשיחות שלך. לאחר מכן, בחר אם ברצונך להשמיע צליל אזהרה, ולהודיע לך מתי מישהו מצטרף לשיחה שלך.

לפני שתתחיל

מנהל המערכת הפעיל פריצה עבורך.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל פריצה והפעל את הלחצן הדו-מצבי אם לא אכפת לך שאחרים יכנסו לשיחות שלך. לאחר מכן, בחר אם ברצונך להשמיע צליל אזהרה, ולהודיע לך מתי מישהו מצטרף לשיחה שלך.