Innan du börjar

Din administratör har aktiverat Bryta in för dig.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till samtalsinställningar och väljer Ytterligare funktioner.

3

Gå till Bryt in och aktivera växlingsknappen om du inte har något emot att andra släpper in i dina samtal. Bestäm sedan om du vill spela upp en varningssignal så att du vet när någon ansluter till ditt samtal.

Innan du börjar

Din administratör har aktiverat Bryta in för dig.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Bryt in och aktivera växlingsknappen om du inte har något emot att andra släpper in i dina samtal. Bestäm sedan om du vill spela upp en varningssignal så att du vet när någon ansluter till ditt samtal.