נכנסים לקטע הודעות , בוחרים את הנכס ולוחצים על אנשים. לאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על שם האדם ובחר הסר מהחלל.

1

נכנסים לקטע הודעות ובוחרים את הנכס.

2

יש להקיש על תפריט הפעילות ולאחר מכן על אנשים. מקישים על שם האדם ובוחרים באפשרות הסרה מהחלל.

1

נכנסים לקטע הודעות ובוחרים את הנכס.

2

יש להקיש על תפריט הפעילות ולאחר מכן על אנשים. מקישים על שם האדם ובוחרים באפשרות הסרה מהחלל.

1

נכנסים לקטע הודעות , בוחרים את הנכס ולוחצים על אנשים.

2

ברשימת האנשים, יש לרחף מעל שם האדם וללחוץ עליו ולאחר מכן ללחוץ על הסרה מהחלל.