עבור אל העברת הודעות , בחר את הרווח ולחץ אנשים . לאחר מכן, לחיצה ימנית על שמו של האדם ובחר הסר מהחלל .

1

עבור אל העברת הודעות , ובחר את החלל.

2

הקש על תפריט הפעילות , ואז הקש אנשים . הקש על שם האדם ובחר הסר מהחלל .

1

עבור אל העברת הודעות , ובחר את החלל.

2

הקש על תפריט הפעילות , ואז הקש אנשים . הקש על שם האדם ובחר הסר מהחלל .

1

עבור אל העברת הודעות , בחר את הרווח ולחץ אנשים .

2

ברשימת האנשים, העבר את העכבר מעל שמו של האדם ולחץ , ולאחר מכן לחץ הסר מהחלל .