Gå till Meddelanden, välj utrymmet och klicka på Personer. Högerklicka sedan på personens namn och välj Ta bort från utrymme.

1

Gå till Meddelandenoch välj utrymmet.

2

Tryck på aktivitetsmenyn och sedan på Personer . Knacka på personens namn och välj Ta bort från utrymme.

1

Gå till Meddelandenoch välj utrymmet.

2

Tryck på aktivitetsmenyn och sedan på Personer . Knacka på personens namn och välj Ta bort från utrymme.

1

Gå till Meddelanden, välj utrymmet och klicka på Personer.

2

I listan över personer håller du musen över personens namn och klickar på och klickar sedan på Ta bort från utrymme .