Gå til Meldinger, velg mellomrommet, og klikk Personer . Deretter høyreklikker du personens navn og velger Fjern fra space.

1

Gå til Meldinger , og velgmellomrommet.

2

Tapp aktivitetsmenyen , og tapp deretter Personer. Tapp personens navn, og velg Fjern fra Space.

1

Gå til Meldinger , og velgmellomrommet.

2

Tapp aktivitetsmenyen , og tapp deretter Personer. Tapp personens navn, og velg Fjern fra Space.

1

Gå til Meldinger, velg mellomrommet, og klikk Personer .

2

Hold pekeren over personens navn i listen over personer, og klikk deretter Fjern fra space .