Перейти до повідомленьВиберіть пробіл і натисніть кнопку Вміст. Потім клацніть правою кнопкою миші ім 'я особи та виберіть Видалити з простору.

1.

Перейдіть до розділу Обмін повідомленнями та виберіть пробіл.

2.

Торкніться меню активності, потім торкніться Люди . Торкніться імені користувача й виберіть Видалити з простору.

1.

Перейти до повідомленьі виберіть простір.

2.

Торкніться меню активності, потім торкніться Люди . Торкніться імені користувача й виберіть Видалити з простору.

1.

Перейти до повідомленьВиберіть пробіл і натисніть кнопку Вміст.

2.

У списку користувачів наведіть вказівник на ім’я користувача й клацніть, а потім клацніть Видалити з простору .