1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח ובחר תזמן פגישה.

  1. אם יש לך תבניות פגישה שמשמרו, באפשרותך לבחור אחת מהתפריט הנפתח תבניות פגישה .

2

בחר תבנית מתוך תבניות לפגישה תפריט נפתח.

3

בצע את כל השינויים שאתה צריך ב- נושא הפגישה , תאריך ושעה , משתתפים , או אפשרויות מתקדמות .

4

כדי לשמור אפשרויות אלה כתבנית לשימוש חוזר מאוחר יותר, בחר שמור הגדרות כתבניתפגישה.

5

לחץ התחל להתחיל את הפגישה שלך מיד או לוח זמנים לתזמן את הפגישה שלך למועד מאוחר יותר.

1

אחריך לקבוע סמינר מקוון , לחץ שמור כתבנית .

2

הזן שם עבור התבנית שלך.

3

בחר את ההגדרות שברצונך לשמור בתבנית זו.

4

לחץ על שמור.