1

היכנס לאתר Webex שלך.

2

בחר תזמן פגישה .

3

בחר תבנית מהתפריט הנפתח תבניות פגישה.

4

בצע את השינויים הדרושים לך בנושא הפגישה , באפשרויות'תאריך ושעה', 'משתתפים' או 'מתקדם'.

5

כדי לשמור אפשרויות אלה כתבנית לשימוש חוזר מאוחר יותר, בחר שמור הגדרות כתבניתפגישה.

6

לחץ על התחל כדי להתחיל את הפגישה מיד או על תזמון כדי לתזמן את הפגישה למועד מאוחר יותר.

1

לאחר שתזמן סמינר באינטרנט, לחץ על שמור כתבנית.

2

הזן שם עבור התבנית שלך.

3

בחר את ההגדרות שברצונך לשמור בתבנית זו.

4

לחץ על שמור.