1

Zaloguj się do swojegoWitryna Webex.

2

Wybierz Zaplanuj spotkanie .

3

Wybierz szablon z menu rozwijanego Szablony spotkań.

4

Wprowadź niezbędne zmiany w temacie spotkania, datie i godzinie, uczestnikach lub opcjach zaawansowanych.

5

Aby zapisać te opcje jako szablon do ponownego użycia później, wybierz Zapisz ustawienia jako szablon spotkania.

6

Kliknij Rozpocznij, aby od razu rozpocząć spotkanie, lub Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie na później.