1

Zaloguj się do swojegoWitryna Webex.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie lub Zaplanuj seminarium internetowe.

3

Obok pozycji Szablony spotkań lub Szablonyseminariów internetowych wybierz szablon z menu rozwijanego.

4

Wprowadź niezbędne zmiany w temacie spotkania lub temacie seminarium, dacie i godzinie, uczestnikachlub w obszarze Opcjezaawansowane.

5

Jeśli planujesz spotkanie, wybierz pozycję Rozpocznij , aby rozpocząć spotkanie od razu, lub pozycję Zaplanuj spotkanie na później.

Jeśli planujeszwebinarium, wybierz pozycję Harmonogram.