1

Logga in på dinWebex-webbplats.

2

Välj Schemalägg ett möte .

3

Välj en mall från rullgardingsmenyn Mötesmallar.

4

Gör eventuella ändringar i Mötesämne , Datum och tid, Deltagare eller Avancerade alternativ.

5

För att spara dessa alternativ som en mall att använda igen senare väljer du Spara inställningar som mötesmall.

6

Klicka på Starta om du vill starta mötet direkt eller Schemalägg om du vill schemalägga mötet till en senare tid.

1

När du har schemalagt ett webbsinar klickar du på Spara som mall.

2

Ange ett namn på mallen.

3

Välj de inställningar som du vill spara i mallen.

4

Klicka på Spara.