כמנהל מערכת מלא, באפשרותך להוסיף ולעדכן אמצעי תשלום עבור הארגון שלך ממרכז הבקרה. כאשר ברצונך לשנות את הכרטיס, אתה מעדכן את פרטי החיוב. פרטי החיוב מופיעים רק עבור מנויים בתשלום, ולא עבור חשבונות ניסיון.

פרטי החיוב זמינים רק עבור לקוחות שרכשו מנויים webex.com . אם רכשת מנויי Webex משותף, פנה לשותף זה לקבלת פרטי חיוב.

עבור לקוחות Webex Online, עיין במאמר זה אודות אופן הגישה למידע החיוב שלך.

1

היכנס למרכז הבקרה ופתח את דף החשבון .

2

בחר פרטיחיוב.

כאשר יש יותר מכרטיס אשראי אחד ב'פרטי חיוב', הקצה את אמצעי ברירת המחדל לתשלום שישמש לתשלום הבא.