Jako pełny administrator możesz dodawać i aktualizować metody płatności dla swojej organizacji z poziomu centrumsterowania. Aby zmienić kartę, należy zaktualizować informacje rozliczeniowe. Informacje rozliczeniowe są wyświetlane tylko w przypadku subskrypcji płatnych, a nie w przypadku kont próbnych.

Informacje rozliczeniowe są dostępne tylko dla klientów, którzy kupili subskrypcje w webex.com. Jeśli subskrypcje Webex zostały zakupione od partnera, skontaktuj się z nim, aby uzyskać informacje rozliczeniowe.

W przypadku klientów Webex Online zapoznaj się z tym artykułem na temat uzyskiwania dostępu do informacji rozliczeniowych.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania i otwórz stronę Konto.

2

Wybierz pozycję Informacje rozliczeniowe.

Jeśli w informacjach rozliczeniowych znajduje się więcej niż jedna karta kredytowa, przypisz domyślną metodę płatności do tej, która ma zostać użyta do następnej płatności.