Som fullständig administratör kan du lägga till och uppdatera betalningsmetoder för din organisation från Control Hub. När du vill ändra kortet uppdaterar du faktureringsinformationen. Faktureringsinformation visas endast för betalda prenumerationer och inte för provkonton. Faktureringsinformation är endast tillgänglig för kunder som köpt prenumerationer från webex.com. Om du har köpt Webex-prenumerationer från en partner kontaktar du den partnern för faktureringsinformation.

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.compå och öppna kontosidan.

2

Välj Faktureringsinfo.

När det finns mer än ett kreditkort i faktureringsinformationen tilldelar du standardbetalningsmetoden till den som ska användas för nästa betalning.