1

בג'אבר, גש לתפריט , בחר אפשרויות > Outlook ולאחר מכן בדוק שמור הפעלות צ'אט לתיקיה "Cisco Jabber צ ' אט" ב-Microsoft Outlook.

2

אם יש צורך, ציין את סיסמתך ולאחר מכן בחר באפשרות החל ולאחר מכן אישור.

1

ב ג'אבר, עבור העדפות > צ ' אט ולאחר מכן בדוק שמור הפעלות צ'אט "Cisco Jabber צ ' אט" תיקיה ב-Microsoft Outlook.

2

אם יש צורך בכך, עבור לכרטיסיה ' תיקי לקוחות ', בחר ב-Exchange , ציין את הסיסמה ולאחר מכן בחר באפשרות החל.