1

W Jabber, przejdź do Menu , wybierz polecenie Opcje > Outlook, a następnie zaznacz opcję Zapisz sesje czatu w folderze „Cisco Jabber Chats” w programie Microsoft Outlook.

2

W razie potrzeby określ swoje hasło, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

1

W programie Jabber wybierz kolejno opcje Preferencje > Czaty, a następnie zaznacz opcję Zapisz sesje czatu w folderze „Cisco Jabber Chats” w programie Microsoft Outlook.

2

Jeśli jest to konieczne, przejdź na kartę Konta, wybierz opcję Zamień, określ hasło, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.