אם אינך כולל קישור ציבורי, הצופים צריכים להיכנס א לאתר Webex כדי להציג את ההקלטה.

1

בחר הקלטות בסרגל הניווט הימני.

בדף הפגישות המוקלטות שלי, באפשרותך לראות הקלטות עבור כל הפגישות, האירועים ומפגשי ההדרכה של Webex שאירחת והקלטת.

הפגישות המוקלטות שלי
2

בחר שתף שתף, לצד שם ההקלטה.

3

בתיבת הדו-שיח שתף הקלטה , חבר את פרטים של הודעת הדוא"ל שרצונך לשלוח:

תיבת הדו-שיח 'שיתוף הקלטות'.

  • הזן את כתובות הדוא"ל, כשהן מופרדות באמצעות פסיקים, של כל אחד מהנמענים.

  • הזן את ההודעה שברצונך לכלול.

  • בחר מי יכול להציג את ההקלטה. אם תרצה אי-פעם להפוך את ההקלטה לבלתי נגישה לכל מי שיש לו את כתובת ה-URL, באפשרותך להשבית את הקישור. בחר לחצן דו-מצבי ולאחר מכן בחר אישור.

  • באפשרותך למנוע ממשתמשים לא מורשים לגשת להקלטה. בחר בתיבת הסימון הגנה באמצעות סיסמה והזן את הסיסמה שהנמענים חייבים להזין כדי להפעיל את ההקלטה.

4

בחר שמור.

Webex שולח הודעת דוא"ל שכוללת קישור להקלטה לכל נמען.
הודעת דוא"ל עם קישור להקלטה.