1

היכנס אל User Hub.

2

בחר הקלטות מלוח הניווט.

על הקלטות בכרטיסייה, תוכל לראות הקלטות של כל הפגישות, הסמינרים המקוונים, האירועים וההדרכה שאירחת והקלטת.

3

לחץ ערוך ליד שם ההקלטה.

4

ערוך את השם והתיאור ובחר אילו לוחות ברצונך לכלול בהקלטה.

5

נקה את תמלילים תיבת סימון אם א התמליל נוצר אבל אתה לא רוצה שאחרים יראו את זה כשהם מנגנים את ההקלטה.

6

בחר שמור.