1

בחר הקלטות בסרגל הניווט הימני.

בדף הפגישות המוקלטות שלי, תוכל לראות הקלטות עבור כל הפגישות, הסמינרים המקוונים, האירועים ומפגשי ההדרכה שאירחת והקלטת.

הפגישות המוקלטות שלי
2

בחר עוד לצד שם ההקלטה ולאחר מכן בחר ערוך.

3

ערוך את השם והתיאור ובחר אילו חלוניות ברצונך לכלול בהקלטה.

4

נקה את תיבת הסימון תמלילים אם נוצר תמליל, אך אינך רוצה שאחרים יראו אותו בעת הפעלת ההקלטה.

5

בחר שמור.