Ako ne uključite javnu vezu, prikazivači moraju prijaviti se portalu TUser Hub sa svojim Webex nalogom da bi prikazali snimak.

Suorganizatori mogu da snimaju i dele veze ka svojim snimcima u Webex verziji 42.11 i novijoj.

1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.

Na kartici "Snimci" možete da vidite snimke za sve sastanke, vebinare, događaje i sesije obuke koje ste organizovali ili suorganizatori.

3

Izaberite "Deli "Share,pored imena snimka.

4

U prozoru "Deli snimak" unesite potrebne informacije:

  • Unesite e-adrese, odvojene zarezima, svakog primaoca.

  • Unesite poruku koju želite da uključite.

  • Izaberite ko može da prikaže snimak. Isključite javnu vezu kako bi samo osobe sa kojima delite vezu koristile svoju e-adresa mogli da je vide. Osobe sa kojima delite snimak moraju prijaviti se pristupe svom Webex nalogu i unesu lozinku ako vam je to potrebno. Ako ikada želite da snimak bude nedostupan svima, uverite se da vezu ne delite direktno ni sa kim, Preklopnik isključite javnu vezu i kliknite na "Sačuvaj".

  • Sprečite neovlašćene osobe da pristupe snimku. Proverite zaštitu lozinkom i unesite lozinku koju primaoci moraju da uneli da bi reprodukovali snimak.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Webex šalje e-poruku koja uključuje vezu do snimka za svakog primaoca.