1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על הגדרות > העברת הודעות.

2

תחת מיקוםהורדת קבצים המוגדר כברירת מחדל, לחץ על שנה, בחר מיקום הורדה חדש ולאחר מכן לחץ על שמור.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על העדפות > העברת הודעות.

2

תחת מיקוםהורדת קבצים המוגדר כברירת מחדל, לחץ על שנה, בחר מיקום הורדה חדש ולאחר מכן לחץ על שמור.