1

Klicka på profilbild och sedan på Inställningar > Meddelanden .

2

Under Standardplats för filhämtningklickar du på Ändra, väljer en ny hämtningsplats och klickar sedan på Spara.