Desktop

1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar > Meddelanden .

2

Under Standardplats för filhämtning , klicka Ändra , välj en ny hämtningsplats och klicka sedan på Spara .