1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > poruke.

2

U okviru Podrazumevana lokacija za preuzimanjedatoteke kliknite na dugme Promeni ,izaberite novu lokaciju za preuzimanje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke > poruke.

2

U okviru Podrazumevana lokacija za preuzimanjedatoteke kliknite na dugme Promeni ,izaberite novu lokaciju za preuzimanje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.