1

Kliknite nastaveniena bočnom navigačnom paneli a potom kliknite Správy.

2

Pod Predvolené umiestnenie na stiahnutie súboru, kliknite Zmeniť, vyberte nové umiestnenie sťahovania a potom kliknite na Uložiť.