1

בשטח, לחץ או לחץ ישירות על ההקלטה, כדי לפתוח ולהציג את ההקלטה.

  • כדי לראות רשימה של הקלטות זמינות המשותפות בשטח, לחץ על תזמן תוכן>.

2

כאשר אתה מרחף מעל הקלטה, באפשרותך לבחור:

  • —פתח תוכן פגישה

  • —שתף הקלטה

כאשר תרחף מעל הקלטה בכרטיסיה 'תוכן' תראה גם:

  • —הצג בשיחה

1

בחלל, לחץ לחיצה ארוכה על ההקלטה והקש , כדי לפתוח ולהציג את ההקלטה.

  • כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות המשותפות בשטח, הקישו על > תזמן תוכן>.

2

לחץ לחיצה ארוכה על הקלטה ובחר מתוך:

  • —שתף הקלטה

  • —פתח תוכן פגישה

כאשר תקיש לחיצה ארוכה על הקלטה בכרטיסיה תוכן , תראה גם:

  • —הצג בשיחה