1

במרחב, לחץ על , או לחץ ישירות על ההקלטה, כדי לפתוח ולהציג את ההקלטה.

  • כדי לראות רשימה של הקלטות זמינות ששותפו במרחב, לחץ פגישות > תוכן פגישה.

2

רחף מעל הקלטה כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:

  • -תוכן פגישה פתוח
  • -שתף הקלטה

כאשר תרחף מעל הקלטה בלשונית תוכן, תוכל לבחור —הצג בשיחה.

1

במרחב, הקש הקשה ארוכה על ההקלטה והקש כדי לפתוח ולהציג את ההקלטה.

  • כדי לראות רשימה של כל ההקלטות הזמינות ששותפו במרחב, הקש > פגישות > תוכן פגישה.

2

לחץ לחיצה ארוכה על הקלטה ובחר אפשרות:

  • -שתף הקלטה
  • -תוכן פגישה פתוח

כאשר תלחץ לחיצה ממושכת על הקלטה בלשונית תוכן , תוכל לבחור—הצג בשיחה.