1

Klikk på i området eller klikk direkte på opptaket for å åpne og vise opptaket.

  • Hvis du vil se en liste over tilgjengelige opptak som er delt i området, klikker du på Tidsplan > Innhold .

2

Når du holder pekeren over et opptak, kan du velge:

  • – Åpne møteinnhold

  • – Del opptak

Når du holder pekeren over et opptak i Innhold fanen ser du også:

  • –Vis i samtale

1

I området trykker du langt trykk på opptaket og trykker på , for å åpne og vise opptaket.

  • Hvis du vil se en liste over alle tilgjengelige opptak som er delt på området, trykker du på> Tidsplan > Innhold .

2

Trykk lenge på et opptak, og velg mellom:

  • – Del opptak

  • – Åpne møteinnhold

Når du langt trykk på et opptak i Innhold fanen ser du også:

  • –Vis i samtale